Skip to content

Werkproces

Werkproces binnen Adriana Bewindvoeringen t.a.v. cliënten: 

1. Aanmelding van cliënt voor a.s. beschermingsbewind.

2. Intake/kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt uitgebreid besproken wat beschermingsbewind inhoud. Cliënt krijgt informatie mee en de telefoonnummers waarop wij te bereiken zijn evenals de andere mogelijkheden om met ons te communiceren. Indien er familie/begeleiders bij zijn krijgen die ook deze informatie van ons.

3. Tijdens het intakegesprek kunt u aangeven of u door wilt gaan met de aanmelding of er nog even over na wilt denken. U krijgt dan ook te horen wie uw contactpersoon bij ons wordt. Deze zal bij het gesprek aanwezig zijn.

4. Wanneer alle benodigde gegevens en formulieren zijn ontvangen wordt de aanvraag opgestuurd.

5. Wanneer de zitting op de rechtbank plaats vindt is er minimaal één medewerker van ons aanwezig om de cliënt te begeleiden en te ondersteunen i.v.m. nervositeit en spanning. Wij zorgen dat wij eerder aanwezig zijn om de cliënt op te vangen.

6. Na de uitspraak laten wij de cliënt het handtekenformulier van de bank tekenen om zo snel mogelijk de beheer- en leefgeldrekeningen aan te vragen.

7. Wanneer de beschikking binnen is gaan de brieven naar de contacten/instanties en eventueel schuldeisers op de post.

8. Zodra wij toegang tot de bankrekening(en) van de cliënt hebben maken wij een overzicht van het laatste half jaar van alle inkomsten en uitgaven. Dit is om inzicht te krijgen in de financiën van de cliënt en een reëel voorstel voor zijn/haar leefgeld te kunnen doen.

9. Wanneer de pinpas van de leefgeldrekening ontvangen is nodigen we de cliënt op kantoor uit om deze samen met de envelop met pincode te overhandigen. De cliënt moet zelf naar de ABNAMRO-pinautomaat om de pincode te veranderen.

10. De cliënt zal elke week leefgeld op zijn leefgeldrekening gestort krijgen.

11. De kinderbijslag is voor de kinderen en wordt in drieën gedeeld. Op de 1e van elke maand wordt 1/3 over gemaakt.

12. De cliënt ontvangt nadat de rekeningen gekoppeld zijn, een inlogcode om in Mijn.onview.nl de saldo’s van zijn/haar bankrekeningen in te zien, het budgetplan en eventueel de schulden en/of de ingeplande betalingen.

13. Zodra wij een goed inzicht in de inkomsten en uitgaven van de cliënt hebben en ook de eventuele schulden in kaart zijn gebracht, nodigen wij hem/haar en de begeleider uit om hier op kantoor langs te komen om alles goed door te spreken en een plan af te spreken.

14. Wanneer de cliënt vragen heeft kan hij/zij ons van maandag tot en met donderdag tussen 11:00 en 14:00 uur bellen. Wij zijn dan zeker telefonisch bereikbaar. Op de uren buiten deze tijd nemen wij de telefoon op als we aanwezig zijn. Dan is er altijd iemand aanwezig om de telefoon te beantwoorden. De cliënt kan ons ook mailen het email adres wordt bij het intakegesprek overhandigd evenals het mobiele nummer waarop wij te bereiken zijn. Indien wij op kantoor zijn staat de mobiel uit.

15. De cliënt kan alleen op afspraak langs komen, dit is om de privacy te beschermen van alle cliënten.

16. Brieven e.d. die de cliënt langs komt brengen kunnen in de onderste brievenbus gedaan worden in een gesloten envelop met onze naam erop. De brieven kunnen ook naar onze postbus gestuurd worden. Indien de cliënt daar behoefte aan heeft geven wij ook voorbedrukte antwoordenveloppen mee.

17. Wij schrijven alle instanties aan en geven het nieuwe postadres door. Het kan voorkomen dat dit nieuwe postadres niet snel verwerkt wordt en er toch brieven naar het huisadres gestuurd blijven worden. Indien nodig schrijven wij hen nog een keer aan. Wanneer u dit vervelend vindt kunnen wij ook een (tijdelijke) doorzendservice aanvragen.

18. Indien de cliënt wil dat de begeleider ook contactpersoon wordt, dan vragen wij aan hem/haar om dit schriftelijk door te geven. Wij houden maar één contactpersoon aan per cliënt om misverstanden en langs elkaar heen werken te voorkomen. De contactpersoon kan altijd veranderd worden na schriftelijk verzoek van de cliënt.

19. Wij nemen een paar maal per jaar contact met de cliënt op, hetzij per mail/telefoon/persoonlijk gesprek.

20. Minstens één maal per jaar nodigen wij de cliënt op kantoor uit om alles goed door te spreken en om de rekening en verantwoording naar de rechtbank te bespreken en te ondertekenen.

21. Nadat de bewindvoering beëindigd is zal er ook een gezamenlijke afsluiting naar de rechtbank gezonden worden.

22. Indien er meningsverschillen ontstaan en wij er samen niet uitkomen, zal er een gesprek op kantoor plaats vinden in het bijzijn van de begeleider om te kijken of alles goed uitgesproken kan worden. Er zullen dan eventueel nieuwe afspraken gemaakt worden en deze worden dan door de cliënt en ons ondertekend.

23. Wanneer de cliënt of wij besluiten dat de samenwerking niet meer gaat kunnen de cliënt of wij een brief met uitleg aan de rechtbank schrijven en vragen om stopzetting van het bewind of om een andere bewindvoerder.

24. Indien de cliënt klachten over de bewindvoerder heeft verwijzen wij naar klachtenformulier van de brachevereniging. De branchevereniging zal uw klacht dan verder afhandelen.

25. Indien wij alles goed in kaart hebben gebracht en de financiële toestand van de cliënt stabiel en gezond is, zullen wij, indien dit kan, samen met de cliënt gaan kijken of hij/zij het weer zelf over kan gaan nemen. Uiteraard indien die mogelijk is en de cliënt zelf ook zover is. Wanneer de cliënt het weer helemaal zelf kan doen en wij hem/haar ook hiertoe in staat achten, zullen wij samen met de cliënt een brief naar de rechtbank sturen waarin wij samen verzoeken de onderbewind stelling op te heffen. Dit is niet verplicht en wij willen met nadruk stellen dat dit in uitgebreid overleg met de cliënt en zijn begeleider gaat.

26. Alle communicatie gaat tussen ons en de cliënt, op verzoek van de cliënt willen wij wel de begeleider van alles op de hoogte stellen maar de communicatie gaat in eerste instantie tussen de cliënt en ons.